Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Olja Triaška Stefanović

Olja Triaška Stefanovic

Už podľa mena ďalšej našej účinkujúcej je zrejmé, že asi nebude reč o rodáčke zo Slovenska. Pochádza zo Srbska, konkrétne z Nového Sadu a na Slovensko sa dostala pred niekoľkými rokmi. Jej umelecká duša ju volala vydať sa na Vysokú školu výtvarných umení do Bratislavy, kde v roku 2007 ukončila svoje magisterské štúdium fotografie. V minulom roku ukončila u prof. Antona Čierneho svoje doktorandské štúdium a naďalej tu pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Vyučuje predmet s názvom Vznik fotografickej knihy, fotografia, kniha a typografia.

Jej meno ste mohli zachytiť aj popri počúvaní Rádia_FM, kde už piaty rok moderuje reláciu o vizuálnom umení a kultúre s názvom Triaška&Čejka_FM. Čo sa týka jej profesionálnej umeleckej činnosti, absolvovala 24 samostatných výstav svojich prác, s ktorými sa pravidelne predstavuje aj v rodnom Srbsku. Ak by ste chceli rukolapný dôkaz jej umeleckej tvorby, odporúčame zájsť do kníhkupectva a vyhľadať knihy o architektúre, na ktorých spolupracovala s Matúšom Dullom a Henrietou Moravčíkovou. Jej veľkoformátové fotografie sa objavili aj na veľkej výstave Architekt Fridrich Weinwurm, ktorú ste mohli vidieť pred niekoľkými mesiacmi v Bratislavskej SNG.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.