Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Oľga Paštéková

Oľga Paštéková
Oľga Paštéková

Je absolventkou maľby na VŠVU v Bratislave v ateliéroch prof. Ivana Csudaia, Daniela Fischera a Vladimíra Popoviča. Študovala aj na Akademie der bildenden Künste vo Viedni v ateliéri prof. Daniela Richtera.

Realizovala desiatky samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku i v ďalších krajinách Európy, participovala na mnohých umeleckých a ochranárskych projektoch. Bola hlavnou VJ manažérkou štyroch ročníkov festivalu Grape a klubových podujatí Hochspannung. Trikrát bola finalistkou ceny Maľba roka.

Oľga Paštéková nachádza inšpiráciu v atmosfére noci a sveta zvierat, ako sú vlci, medvede a havrany. Vytvára si osobnú mytológiou a pracuje so symbolmi života, smrti a transformácie. Jej obrazy vznikajú netradičnou technikou – pálením do dreva v kombinácii s maľbou na ešte netradičnejších formátoch.

Aktívne sa zapája do ochranárskych a ekologických aktivít, v roku 2015 spolupracovala na Aukcii na pomoc vlkovi, ktorú organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK, a podieľala sa aj na benefičnej akcii organizácie Pes v núdzi.

Viac jej tvorby nájdete na olique.sk