Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Nikola Šušovicová

Nikola Šušovicová

Pochádza z Banskej Štiavnice, kde študovala strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho v odbore Propagačné výtvarníctvo. Po ukončení strednej školy sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako milovníčka maľby sa rozhodla práve pre štúdium v tomto ateliéri, kde pod vedením profesora Daniela Fischera študuje už tretí rok. Jej maľba však nie je tak úplne bežná. Nikola vytvára maľby-objekty a zaujíma sa o nezvyčajnú panoramatickú maľbu, ktorú prezentovala aj na tohtoročnom Zimnom prieskume prác študentov VŠVU.

Takisto ako množstvo iných našich hostí, aj ona má za sebou niekoľko spoločných projektov. Minulý rok v lete sa zúčastnila projektu HALA MERINA, ktorý sa koná v Trenčíne v bývalej textilnej fabrike. Išlo o každoročný týždeň slovenského umenia, kde kolektívne vytvorili veľkorozmerný objekt Vretienko. A v auguste roku 2016 mala aj vlastnú samostatnú výstavu v Kalab-e s názvom: „Ako Vidia?“.