Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Miro Trubač

Miro Trubač

Dobre známy trnavský sochár a učiteľ v jednom. Miro Trubač patrí tiež k tým umelcom, ktorí sa už pred časom u nás predstavili. V rokoch 2005 až 2011 absolvoval VŠVU v Bratislave na katedre Socha, objekt, inštalácia, kde momentálne pôsobí ako interný doktorand. Je členom Asociácie sochárov Resculpture.sk na Slovensku a Sculpture Network Mníchov v Nemecku. Jeho sochársky rukopis je veľmi ľahko dešifrovateľný, keďže ako jeden z mála súčasných sochárov mladej generácie dáva svojim dielam figuratívnu podobu. Pre jeho diela je typická nadsádzka, humor, no i snaha o mravné poučenie spoločnosti. Z jeho posledných veľkých úspechov v zahraničí stojí za zmienku účasť na Benátskom bienále, kde sa v jednom z pavilónov nachádza jeho socha Judáš. V Trnave si môžete v kníhkupectve AF pozrieť jeho aktuálnu výstavu s názvom O krajine.

Viac na stránke: https://www.works.io/miroslav-trubac