Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Mestské zásahy Košice

Mz KE

Môže aj mesto prejsť „kozmetickými úpravami“? Môže, a hovorí sa tomu mestský zásah, pod ktorým sa myslí kreatívna intervencia či úprava problematického alebo nevyužitého mestského priestoru. Po Prahe, Brne a Bratislave sa do zástupu miest bažiacich po úprave zaradili aj Košice a architekt Michal Burák pre vás pripravil to najlepšie z projektov minulého premiérového ročníka.

Viac o projekte nájdete na tejto stránke.