Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Martina Chudá

Martina Chudá

Hoci je Martina Chudá rodáčkou z Hlohovca, vychodila SUŠ-ku v Trenčíne v odbore odevný dizajn. Bakalárske štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite v odbore Animácia výtvarného umenia, no ďalej v štúdiu pokračovala už v Bratislave na Pedagogickej fakulte UK, kde ukončila odbor Učiteľstvo výtvarného umenia. V súčasnosti pracuje ako učiteľka výtvarného oboru na ZUŠ-ke v Hlohovci.

K umeniu ju priviedol otec, ktorý sa venoval maľbe. Jej potreba vyjadrovať sa umením sa utvárala najmä počas vysokej školy, pričom rada pracuje s textilom a príbuznými technikami. Svoje diela opisuje ako objekty s presahom do inštalácie. Dlhodobo sa venuje problematike genderu, do ktorého sa naplno zahĺbila počas tvorby diplomovej práce. A tak vzniklo dielo Autoportrét, z ktorého sa podľa jej slov „sypali falusy“. Vo svojej práci sa snaží interpretovať svoje názory, pričom rada pracuje s cynizmom a sarkazmom. Okrem niekoľkých kolektívnych výstav v Bratislave, ale aj v Prahe ste mohli jej diela vidieť nedávno aj na trnavskej pešej zóne. Inštaláciu pod názvom Kamufláž uviedla novovzniknutá Galéria Výklad.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.