Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Martina Chudá

Martina Chudá
Martina Chudá

Martina je vizuálna umelkyňa, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje prevažne témam feminizmu, rodovým stereotypom a kritike tradičných genderových rolí. Kritickým a metaforickým spôsobom sa vyjadruje k spoločenskému a politickému dianiu. Výsledná forma jej diel podlieha práci s textíliami, stavebným materiálom, prírodninami.

Výstupmi jej voľnej tvorby sú objekty, inštalácie a video-performancie.

Získala cenu Grand Prix VIII. Bienále voľného výtvarného umenia ( Pochodeň slobody, 2021) a ocenenie Danubiany – Textil art of today (Urgency, 2018). Svoje sólo, ale aj skupinové výstavy prezentuje na Slovensku i v zahraničí. Vyštudovala Animáciu výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity (2012) a Učiteľstvo výtvarného umenia na Pedagogickej  fakulte UK v Bratislave (2014). Je členkou Slovenskej výtvarnej únie v rámci združenia TXT a členkou vedenia alternatívnej galérie Výklad v Trnave.

Urgency 2018
Urgency, 2018
Slavobrana, 2019