Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Martin Bizík

Martin Bizík
Martin Bizík

Je študentom v ateliéri digitálnych médií pod vedením prof. Michala Murina. Vo svojej tvorbe sa venuje vytváraniu interaktívnych zvukových objektov, inštalácií a videí. Často sa zaoberá problematikou skrytej cenzúry. Takisto sa venuje aj zbieraniu digitálnych dát v prírode prostredníctvom vlastného prístroja na sonoristický (zvukový) výskum na základe geologického podložia vybranej lokality. Bízik tak prírodu nevidí len optikou – vizuálne, ale cez zbierané elektrické signály a dátové matice má k dispozícii dáta, ktoré sa následne menia na zvuk a pretavia sa do reálneho audio – akustického environmentu v krajine.

Okrem výtvarnej tvorby sa venuje občianskemu aktivizmu. Je spoluzakladateľom kreatívneho združenia Doboška, ktoré bolo založené začiatkom roku 2019. Jeho cieľom je sociálna inklúzia a snaha kreatívnou formou napomáhať občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, umeleckým zoskupeniam a jednotlivcom. Takisto sa v Doboške snažia odstrániť súčasnú neznášanlivosť voči menšinám.