Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Margaréta Petržalová

Margaréta Petrželová
Margaréta Petržalová

Margaréta tak, ako mnohí iní zo ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave, absolvovala stredoškolské štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. V súčasnosti úspešne obhájila bakalársky titul v odbore Maľba, ktorú študuje na VŠVU pod vedením profesora Ivana Csudaja. Margaréta Petržalová sa vo svojej tvorbe venuje najmä figurálnej maľbe, mystike každodennosti a dualite svetov.