Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Marek Mati

Marek Mati

Marek je momentálne čerstvým absolventom katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, ateliéru Priestor, ďalej členom vizuálnej skupiny Patadesign o. z. a taktiež členom experimentálneho hudobného tria Diskotékové počatie. Počas svojho štúdia absolvoval aj ročný pobyt na poľskej odnoži našej VŠVU v Katoviciach, kde navštevoval ateliér typografie. V predošlom roku fungoval aj ako grafický dizajnér pre Galériu Médium v Bratislave a rok predtým (2017) zastával funkciu umeleckého riaditeľa v reklamnej agentúre Zaraguza v Prahe.

Ako sám tvrdí, má fascináciu pre rôzne hraničiace polohy, sledovanie denno-denne exponovaných miest spoločnosti, kde ešte z rôznych dôvodov grafický dizajn nemusel preniknúť. Marek najradšej skúma média a nástroje v súčasnej premenlivej tekutosti digitálu, aktualizácii a upcyclingu. Posledným, „diplomovým“ projektom je práve publikácia, ktorá tieto metódy zobrazuje „najokatejšie“ – je ňou totiž receptár návodov pre pokročilú grafickú prácu v aplikácii Microsoft Word, vzniknutej vďaka záujmu o administratívny kolorit života výskumných ústavov či verejnej správy.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.