Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ľudmila Machová

Ľudmila Machová
Ľudmila Machová

Ľudmila sa venuje maľbe, objektom, inštalácii, videu a tvorbe autorských zvukových kompozícií. Dlhodobo sa zaoberá témou osobného priestoru, domova a prebývaniu v ňom, ako aj ambivalentným vzťahom človeka k prírode. Cez spomínané média mapuje rozličné často efemérne situácie, ktoré ďalej rozvíja vo svojich dielach. Po obsahovej, ale aj formálnej stránke pracuje s artificialitou, ktorá nás všade obklopuje.

Neoddeliteľnou súčasťou jej tvorby sú rôznorodé materiály — prírodniny či umelé odpadové materiály. Syntetické prírodniny, ktoré používa, pohlcujú často maliarsky priestor a v jej dielach sa vytráca hranica prírodného a umelého.

Ľudmila vyštudovala odbor Maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2017 a 2018 bola finalistkou Ceny Nadácie VÚB.

Viac o nej nájdete na tumblr alebo instagrame.