Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Lucia Večerná

Lucia Večerná
Lucia Večerná

V tvorbe narába prevažne s prírodným materiálom, jeho prirodzenou procesualitou a degradáciou. Jej sklon k putovaniu a fascinácia rozdielnosťou prostredí, prirodzene vyústila do dlhodobého záujmu o vodu a jej transformačný proces v krajine. Dlhodobejšie skúma prostredie Dunajských luhov a reflektuje momentálnu dočasnosť území a vzťah človeka voči prostrediu. 

Je súčasťou performatívneho kolektívu Aunaki spolu s ktorým realizovala viaceré performancie (Festival Kiosk, Festival Pohoda,..). V priebehu štúdia absolvovala stáž na Katedre maľby Vysokej školy výtvarných umení a na Katedre Grafiky v Banskej Bystrici. Počiatok štúdia strávila na Katedre Intermédií v Banskej Bystrici. Venuje sa tiež neformálnemu vzdelávaniu a tvorbe grafického dizajnu.

Lucia je momentálne študentkou 4. ročníku Ateliéru priestorových komunikácií na VŠVU.

Viac jej tvorby hľadajte na instagrame.