Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Lenka Lukačovičová

Lenka Lukačovičová

Lenka patrí k hosťom, ktorí sa na našej PKN už pred nejakým časom publiku predstavili. Odvtedy však už pretieklo veľa vody, a tak medzi nás prichádza znova. Študovala fotografiu na bratislavskej VŠVU pod vedením prof. Ľuba Stacha, kde momentálne pôsobí ako doktorandka na Katedre fotografií a nových médií. Počas jej študentských čias stihla ešte zvrtnúť jeden semester na Akadémii umení v chorvátskom Záhrebe či štipendijné štúdium Ana Torfs na LUCA School of arts v Belgicku.

Čo sa týka výstav, aj Lenka sa má čím chváliť. 12 samostatných a 17 spoločných výstav nielen doma na Slovensku, ale i v Európe a ďalekom Rusku. Z jej posledných výstav spomeňme napríklad výstavný projekt RE:akcia / RE:(per)formancia / RE:aktivácia / RE:kreácia realizovaný v bratislavskej Galérii Médium, v ktorom prezentovala svoj dizertačný výskum ako záverečnú doktorandskú prácu. Výstava bola interpretáciou akcií a performance výtvarníkov 70. a 80. rokov na Slovensku (Ľ. Ďurčeka, V. Kordoša, R. Sikoru a Ľ. Stacha), ktorí intenzívne s fotografiou pracovali alebo ňou zaznamenávali niektoré svoje akcie.

Viac o tvorbe nájdete na jej stránke.