Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Lech Majewski

Lech Majewski

Pochádza zo susedného Poľska. Absolvoval Fakultu výtvarných umení na Vysokej škole výtvarných umení vo Varšave u prof. Henryka Tomaszewského. Je tvorcom množstva vysoko oceňovaných plagátov a zaujímavých projektov. Grafickému dizajnu sa venuje aj v teoretickej rovine, prednáša na Fakulte grafického umenia na Vysokej škole výtvarných umení vo Varšave, v súčasnosti je jej dekanom. Je predsedom organizačného výboru Medzinárodného bienále plagátov vo Varšave.

Zúčastňuje sa mnohých prezentácií a plagátových súťaží po celom svete. Je víťazom mnohých prestížnych ocenení, napr. Bienále poľského plagátu v Katoviciach, Medzinárodné bienále plagátov vo Varšave, Medzinárodná plagátová výstava v Paríži, Medzinárodné bienále divadelného plagátu v Rzeszowe, v súťažiach PTWK za najkrajšiu knihu roka. Od tohto roku je držiteľom medzinárodnej ceny Master’s Eye Award, ktorá je udeľovaná grafickým dizajnérom, odborníkom v oblasti vizuálnej komunikácie či teoretikom umenia za mimoriadne tvorivé výsledky a propagáciu grafického dizajnu. Je autorom log Poľských inštitútov vo svete.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.