Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Kristián Németh

Kristián Németh

Kristián pochádza z Dunajskej Stredy a je absolventom ateliéru IN na Vysokej škole výtvarných umení, kde momentálne pôsobí ako doktorand na katedre Socha, objekt, inštalácia pod vedením Martina Piačeka. Vo svojej tvorbe sa vyjadruje prostredníctvom rôznych médií (fotografia, video, tvorba objektov, inštalácia či performancia). Dlhodobo sa venuje reflexii a kritike cirkvi, fungujúcej v podmienkach demokracie 21. storočia. Autorova kritická reflexia a spoločenské vymedzenie sa voči inštitucionálnemu rámcu sú podmienené negatívnymi životnými skúsenosťami. Ako sám tvrdí, vždy sa snaží vytvárať priestor na dialóg bez hnevu a túžby pokoriť súpera. Dialóg, ktorý by mal byť založený na citlivom, no kritickom vnímaní reflektovaných fenoménov.

Kristián je členom The Studio of Young Artists’ Association v Budapešti a jeho tvorbu možno nájsť v zbierke Centra súčasného umenia v gréckom Solúne. Na svojom konte ma veľký počet umeleckých výstav či už doma na Slovensku, tak i v blízkom zahraničí. Je držiteľom cien Essl Award z roku 2015 a International Film Festival Bratislava z roku 2009.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.