Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Kika Tomaňa

Kika Tomaňa
Kika Tomaňa

Sklon k velkoleposti je jej vlastný. Hlavnými témami naprieč jej tvorbou sú osobná moc, uhol pohľadu a zázrak života. Okrem povznesenia by rada prinášala aj možnosť k zamysleniu sa. Kika využíva rôzne pestré materiály, farby a aj rozmanité spôsoby tvorby. Tvorí v oblasti tapisérie, maľby, mäkkej plastiky, ale aj ready-made-u. 

V rokoch 2011 – 2015 študovala na Strednej škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor ručné výtvarné spracúvanie textílií u Anny Bohatovej. V rokoch 2015 – 2022 pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre textilnej tvorby, v Ateliéri textilnej tvorby v priestore u doc. Blanky Cepkovej. V rokoch 2017-2018 v rámci programu ERASMUS študovala na Burg Giebichenstein Kunsthochschule v Halle an der Saale u prof. Ulricha Reimkastena a v roku 2018 absolvovala internú stáž na Katedre grafiky a iných médií, v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky. u doc. Vojtecha Kolenčika. 

Viac o Kike Tomani na kikatomana.com a instagrame.