Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Katarína Marošiová

Katarína Marošiová
Katarína Marošiová

Je študentkou štvrtého ročníka Katedry Intermédií a priestorovej tvorby na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí v Ateliéri Plocha – Objekt – Priestor pod vedením prof. Miroslava Brooša, akad. mal., kde pracuje na svojej bakalárskej práci pod názvom Materiálové, priestorové a environmentálne udalosti v kontexte participatívnych stratégií. Jej objektom skúmania sú autorské manipulácie so zvukom, pohybom, priestorom a materiálom ako aj potencionalita participatívnych stratégií, pri riešení vzťahov medzi autorom, dielom a divákom. Vo svojich výstupoch uvažuje nad umeleckým dielom aj mimo svojej materiálnej štruktúry. 

V minulosti sa venovala recyklácií a tvorbe autorského papiera, z ktorého neskôr za použitia hliny, a semien vytvorila komplexné umelecké dielo – 5 listov, ktoré vďaka trienále Textile Art Today bolo vystavené v piatich galériách na území Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska ako aj získalo ocenenie Tatranskej galérie. 

Viac jej tvorby nájdete aj tu.

5 listov – semená lúky, Bielsko Bala, Poland