Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Katarína Magdiaková

Katarína Magdiaková
Katarína Magdiaková

Jej hlavným autorským záujmom je figurálna maľba. Vo svojej tvorbe reflektuje problematiku telesnosti, ideálu krásy a intímnych ženských vzťahov. Venuje sa osobným témam ženy, formovaniu identity a s ňou súvisiace otázky telesného vzhľadu, ktoré sú späté s vyrovnávaním sa s osobnými problémami, čo je výrazne podmienené aj spoločenskými a kultúrnymi aspektmi. Kataríninym zámerom je konfrontovať diváka s prirodzenosťou ženského tela, poukazuje tak na jeho krásu, čo sa snaží docieliť aj pomocou výraznej farebnosti, kde telo posúva do akéhosi sveta „nadreality“.

Absolvovala Bc. stupeň štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde navštevovala ateliér Klasických maliarskych disciplín pod vedením prof. Ľudovíta Hološku, akad. mal. V súčasnosti pokračuje na Akadémii umení v štúdiu Voľného výtvarného umenia na Mgr. stupni štúdia v ateliéri STARTUP u doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD.

Jej tvorbu môžete sledovať TU.

Between us | 2021
INTIMITY | 2020