Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Juraj Gábor

Juraj Gábor

Pochádza z dolného konca, presnejšie z Brezničky neďaleko Lučenca. Juraj je všestranným typom výtvarného umelca a asi najviac ho vystihuje pomenovanie „intermediálny“ tvorca. Svoje prvé umelecké zručnosti získal na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, kde navštevoval odbor kameňosochárstvo. V rokoch 2005 až 2011 študoval na VŠVU, kde vystriedal niekoľko odborov, no nakoniec absolvoval v odbore intermediálne umenie pod vedením profesora Antona Čierneho. V roku 2008 sa zúčastnil aj „erazmu“ na Eesti Kunstiakadeemia v estónskom Tallinne. Aby náš divák získal lepšiu predstavu o Jurajovej tvorbe, možno uviesť, že sa venuje kresbe, soche, objektu, inštalácii, maľbe, takisto akčným prejavom v umení či videu. Najhlbší záujem má však o fenomén priestoru, ktorý sa snaží v mnohých svojich prácach overovať vo vzťahu diela voči prostrediu, v ktorom dielo vzniká.

Na svojom konte má už päticu rezidenčných pobytov na Slovensku, v Čechách a tiež v ďalekej Kórei. Jeho práce sú zastúpené v zbierke Krajskej výtvarnej galérie v Zlíne. Juraj má za sebou 4 spoločné a 5 samostatných výstav.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.