Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič

Jarmila a Dávid

Pochádzajú z východného Slovenska, študovali v Bratislave na VŠVU. Ona sa venuje maľbe a keramike, on zas objektu, inštalácii a videu – spolu tvoria duo, ktoré v slovenskom prostredí vzkriesilo techniku pyrografie, teda vypaľovaniu do dreva. Spolu s technikou si osvojili aj niektoré témy, ktoré sa na ňu viažu: v ich tvorbe nájdete napr. motívy kresťanstva aj pohanskej tradície, mysticizmu, poverčivosti a mystifikácie histórie. Ovplyvnilo ich ľudové umenie, subkultúry, povesti a DIY kultúra, v duchu ktorej si u seba v predsieni svojho prenajatého bytu na Grösslingovej ulici zriadili Výstavný priestor. V roku 2011 získali prvú cenu v súťaži Maľba roka.

Viac o ich spoločnej tvorbe nájdete na tejto stránke.