Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ján Valík

Ján Valík

Pochádza z Bratislavy, kde momentálne žije aj pôsobí. Môžeme ho označiť za vizuálneho a pohybového umelca, nakoľko je jeho tvorba okrem maľby a kresby obohatená i o performance. Svoje vysokoškolské štúdium si celé odkrútil v Prahe na Akadémii umení, kde navštevoval ateliér Konceptuálnych tendencií a potom Intermédií. Počas štúdia ho zasiahlo a výnimočne očarilo Japonsko a jeho kultúra, zmýšľanie, umelecká tvorba a najmä tanec butó. Ide o veľmi špecifický druh tanca, ktorý od tanečníka vyžaduje, aby pretavil svoje pocity a vnútorné obrazy do fyzického pohybu. Práve takúto podobu majú jeho performance, ktoré naďalej rozvíja s dielňou Butó Soma.

Ján je na naše domáce pomery naozaj výnimočný zjav, ktorý svoj japonský sen nasledoval až do tejto krajiny. Absolvoval tam niekoľko stáží, workshopov s japonskými umelcami, dokonca sa zúčastnil „Artist talks“ na Univerzite v Tokyu, v Niche gallery v Tokyu a v BankART Studiu. Predviedol veľké množstvo performance a spoločné výstavy absolvoval na mnohých výstavách nielen doma aj i v susednom Česku, vo Francúzsku, Taliansku, Turecku, Číne, Japonsku či na ďalekých Filipínach.

Viac jeho tvorby nájdete na jeho stránke.