Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ján Triaška

Ján Triaška

Pochádza z Noveho Sadu, ale jeho diela nie sú tým, ktorí sa zaujímajú o slovenskú výtvarnú scénu, neznáme. Práve naopak, Ján má za sebou viacero výstav – či už samostatných alebo kolektívnych. V rokoch 1996-1999 študoval na akadémii umenia v Novom Sade na Katedre maľby, v treťom ročníku prestúpil na VŠVU do ateliéru prof. Jána Bergera. Dnes je aj on sám pedagógom. Vo svojej tvorbe nezostal len pri maľbe, jeho diela majú tendenciu stierať hranicu medzi klasickými a digitálnymi médiami.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.