Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ján Jožiov

Ján Jožiov

Ján Jožiov pochádza z ďalekých Michaloviec, odkiaľ sa na strednú vybral do Košíc na Školu úžitkového výtvarníctva. V roku 2011 pokračoval ďalej na západ, na bratislavskú VŠVU, kde študoval reštaurovanie výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie. Tam mal možnosť oboznámiť sa s rôznymi maliarskymi technikami, hlavne s tými klasickými. Počas štúdia absolvoval pracovné stáže vo Varšave a v americkej Virginii. Popri práci sa venuje knižnej ilustrácii, komiksu a v poslednej dobe najmä maľbe, v ktorej sa snaží o uvoľnenie, prirodzenosť a autenticitu.

Ako námety mu zväčša slúžia spomienky alebo fotografie, ktoré urobil už dávnejšie. Svoju tvorbu opisuje ako recykláciu momentov a situácií zo života, ktoré mu pre maľbu prídu zaujímavé až s odstupom času. Väčšina jeho obrazov preto pôsobí nostalgicky. Ján Jožiov sa so svojou tvorbou dostal aj medzi finalistov súťaže Maľba roka 2017.

Ján Jožiov