Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Jakub Konoupka

Jakub Konoupka

Karla Míšeka, jedného z porotcov TPT 2015, nahradí na PechaKucha Night Trnava jeho študent, Jakub Konupka. Narodil sa na severe Česka a vyštudoval ateliér Grafický dizajn 1 na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde pokračuje v doktorandskom štúdiu. Od roku 2012 sa živí aj ako grafik na voľnej nohe a venuje sa aj typografii, často taktiež spolupracuje na fotografických projektoch. Svoj záujem o funkčnosť grafického dizajnu v modernej spoločnosti a v spojení so súčasnými technológiami reflektuje pri príprave svojej dizertácie na tému Experiment s digitálnou tlačou. Pôsobi tiež ako pedagóg na pražskej vyššej odbornej škole Orange Factory. Je členom Asociácie užitej grafiky a grafického dizajnu AUG, kde sa podieľa na príprave medzinárodných projektov ako je Virtuálne bienále Praha.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.