Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

HALA Trenčín

Hala Trenčín

HALA je občianske združenie, za ktorým stojí partia výtvarníkov, nadšencov pre umenie a kultúru, menovite Radka Nedomová, Natália Okolicsányiová, Lucia Horňáková Černayová, Peter Šedivý a i. Táto skupina sa snažila o vytvorenie projektu, ktorý by poskytol netradičný, ale najmä kreativitu podnecujúci priestor pre mnohých umelcov, v ktorom by mohli prezentovať svoju prácu. A tak v roku 2013 vzniklo Hala sympózium, ktoré každý rok na začiatku júna prináša týždeň trvajúce umelecké sympózium.

Počas neho musia vybraní umelci vytvoriť objekty, umelecké inštalácie alebo iné druhy vizuálneho umenia, „ušité na mieru“ Hale Merina, v ktorej sa celé podujatie odohráva. Výber prezentujúcich je široký a dáva priestor nielen statickým formám umenia, ale i tým performatívnym. Jednoducho povedané, hlavným zámerom projektu HALA je sprístupňovať súčasné umenie širokej verejnosti a zároveň využívať genia loci priemyselnej pamiatky, ktorej osud by bol inak omnoho horší.

Viac o projekte nájdete na tejto stránke.