Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Filip Zajac

Filip Zajac

Filip Zajac začal so štúdiom umeleckých disciplín už na strednej v Kremnici na Škole úžitkového výtvarníctva. Pokračoval do Košíc na Technickú univerzitu, odkiaľ si na semester odskočil na bratislavskú VŠVU a na rok na Folkwang Universität der Künste v nemeckom Essene.

Filip je všestranný dizajnér. Venuje sa produktovému dizajnu, user interface a user experience dizajnu, no aj dizajnu písma, pričom navrhol aj vlastnú aplikáciu Letterink. Sám o sebe hovorí, že rád pracuje na takých projektoch, pri ktorých konvencie nestačia.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.