Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Ester Sabik

Ester Sabik
Ester Sabik

Svojimi obrazmi chce prispievať k prehlbovaniu citlivosti voči prírode, tej vnútornej i vonkajšej. Primárnym médiom tvorby je pre ňu svetlo, čas a priestor – o ktorých premýšľa, skúma a napája sa na ne. Následne svoje pozorovanie posúva a komunikuje ďalej, najmä pomocou analógovej fotografie, ktorej hranice neustále prekračuje a rozširuje do krehkých objektov, inštalácií, zvukov, performance – aktivačných rituálov.

V jej aktuálnej tvorbe do popredia vystupuje najmä tvorba komplexných, kontemplatívnych prostredí – enviromentov, v ktorých sa môže divák prehĺbiť do vlastnej obrazotvornosti, a skúsenosti jednotlivca – tvoriaceho dynamický, rozpínajúci sa celok.

V roku 2020 dokončila magisterské štúdium na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií v ateliéri – O Fotografii, pod vedením Silvie Saparovej. V roku 2018 absolvovala Erasmus+ stáž na Francúzskej École Nationale Supérieure de la Photographie v Arles. Jej tvorba bola zahrnutá do Holandskej knižnej publikácie Fresh Eyes 2020. Vystavovala na mnohých kolektívnych i samostatných projektoch, na Slovensku i v zahraničí. V roku 2017 dostala ocenenie Slovak Press Photo za sériu Metamorphosis of Beauty.