Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Erika Remencová

Erika Remencová
Erika Remencová

Venuje sa spoločenským témam a problémom súčasnej doby. Kladie otázky, na základe ktorých vytvára dialóg s divákom a núti ho zamyslieť sa nad vlastným postojom či odpoveďou. Zaoberá sa postavením kultúry v spoločnosti. Vieme definovať jej miesto? Nachádza sa na chvoste spoločenského rebríčka alebo práve naopak? Ďalšou témou, ktorej sa venuje sú technológie a ich negatívny vplyv na zdravý vývin človeka.

Erika študuje na Katedre Dizajnu, v Ateliéri experimentálneho dizajnu, na VŠVU.