Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Danica Pišteková

Danica Pišteková
Danica Pišteková

Danica je spoluzakladateľkou architektonickej platformy WOVEN, ktorá sa zaoberá malou architektúrou, intervenciami do verejných priestorov a organizuje vzdelávacie podujatie [1:1] Workshop. Od septembra vedie na Katedre architektonickej tvorby Ateliér architextúry: telo a priestor.

Je laureátkou Ceny nadácie Novum 2019, ceny za architektúru CeZaAr, prednáša, publikuje a vystavuje doma i v zahraničí.

Študovala architektúru na VŠVU v Bratislave, kde rozvíjala svoj záujem o otázky týkajúce sa tela, mäkkej architektúry a vzťahu medzi odevom a priestorom. Počas doktorandského štúdia absolvovala výskumnú stáži na inštitúte CITA v Kodani.

Viac jej tvorby nájdete na tejto webovej stránke.

STRIH/SHIRT | 2021
solo exhibition “Crinolinelogy”
Becoming Escargotapien feat. AFAD | 2019
Sissel Marie Tonn in collaboration with AFAD for festival Sensorium 2019