Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Borek Brindák

Borek Brindák
Borek Brindák

Pochádza z Košíc. Bakalárske štúdium absolvoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri ASK3D. V septembri začína magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Zúčastnil sa niekoľkých kolektívnych výstav, medzi nimi napríklad Artrooms Moravany 2 (Kaštieľ Moravany, 2020), Intervencie do času (Múzeum Bojnice, 2019) a „skafander” (Spišské múzeum, 2018). Zameriava sa na sochárske objekty a inštalácie. Vo svojej tvorbe reflektuje najmä aktuálne spoločenské problémy a jeho diela sú často interaktívne.