Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Barbora Demovičová

Barbora Demovičová
Barbora Demovičová

Barbora Demovičová je grafická dizajnérka, ktorá pochádza z Trnavy a momentálne pôsobí v Berlíne. Študovala na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne a počas šesťročného štúdia absolvovala študijne pobyty na Staatliche akademie der bildenden Künste v Stuttgarte a na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku. Zaujíma sa o politiku designu, nezávislé publikovanie, vzdelávanie a presahy designu do iných odborov.