Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Alexandra Opoldusová

Alexandra Opoldusová
Alexandra Opoldusová

Je absolventkou Ateliéru textilného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení. V súčasnosti je študentkou 3.ročníka doktorandského štúdia na VŠVU a počas štúdia sa venuje aj výučbe na základnej umeleckej škole. Vo svojej tvorbe a štúdiu sa zameriava na textilné techniky digitálnej výšivky a digitálnej tlače, témam udržateľného a odpadového hospodárstva v textilnom priemysle.

Alexandra Opoldusová je absolventkou ateliéru texilného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení. Počas štúdia na VŠVU v Bratislave a na Umprum v Prahe sa zúčastnila viacerých výstav ako Národná cena za dizajn, Heimtextile vo Frankfurte nad Mohanom, I-dott v Blackburn a iné.