Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

PechaKucha Night Trnava vol. 22

Predstavili sa títo hostia:

Erika Kovačičová
Margaréta Petrželová
Margaréta Petržalová
Lukáš Radošovský
Matej Horváth
Lucia Baranová
Richard Moravčík
Lucia Čmilanská
Simona Šváňová
Viktória Jehlárová