Hostia
Jana Potiron | PK na Orave

Jana Potiron | PK na Orave

Jana Potiron sa venuje dizajnu v praktickej aj teoretickej rovine. A to predovšetkým produktovému dizajnu, site specific inštaláciám či floristickým konceptom. Je členkou KEKS Design/creative lab, ktorý je tvorený mladými dizajnérmi. V roku 2014 založila značku GRUNG zameranú na autorské nábytkové prvky, site-specific dizajn v oblastiach Products, Art a Flowers. Momentálne pôsobí na Fakulte Designu...
Michal Žák | PK na Orave

Michal Žák | PK na Orave

Vyštudoval transportný dizajn a venuje sa návrhovaniu a výrobe longboardov pod značkou BakeryBoards. Longboardy sa od klasických skateboardov líšia väčšou dĺžkou ako i variabilitou tvarov. Michal ich tvorí z lokálnych surovín, bez zbytočných chemikálií (ako sú epoxidové lepidlá) a s bežnými nástrojmi. So svojou pojazdnou pekárňou na longboardy ho môžete stretnúť na rôznych workshopoch a festivaloch. Do výroby takéhoto moderného objektu sa...
Vytvorené na Slovensku | PK na Orave

Vytvorené na Slovensku | PK na Orave

Vytvorené na Slovensku je projekt, pri ktorom od nápadu stojí Nina A. Šošková, vyštudovaná sochárka. Vychádza z ľudových tradícií, námetov a remesiel, no mení ich do atraktívnej súčasnej podoby. V roku 2015 projekt zamieril do svojej prvej destinácie, do Čičmian, a v ten nasledujúci zas do Ružomberku, kde sa umelci a výtvarníci inšpirovali dielom Ľudovíta Fullu. Kým prvé dva...
Vytvorené na Slovensku | PKN TT vol. 30

Vytvorené na Slovensku | PKN TT vol. 30

Vytvorené na Slovensku je projekt, pri ktorom od nápadu stojí Nina A. Šošková, inak vyštudovaná sochárka. Vychádza z ľudových tradícií, námetov a remesiel, no mení ich do atraktívnej súčasnej podoby. V roku 2015 projekt zamieril do svojej prvej destinácie, do Čičmian, a v ten nasledujúci zas do Ružomberku, kde sa umelci a výtvarníci inšpirovali dielom Ľudovíta Fullu. Kým prvé...
Marek Mati | PKN TT vol. 30

Marek Mati | PKN TT vol. 30

Marek je momentálne čerstvým absolventom katedry Vizuálnej komunikácie VŠVU, ateliéru Priestor, ďalej členom vizuálnej skupiny Patadesign o. z. a taktiež členom experimentálneho hudobného tria Diskotékové počatie. Počas svojho štúdia absolvoval aj ročný pobyt na poľskej odnoži našej VŠVU v Katoviciach, kde navštevoval ateliér typografie. V predošlom roku fungoval aj ako grafický dizajnér pre Galériu Médium...
Kristián Németh | PKN TT vol. 30

Kristián Németh | PKN TT vol. 30

Kristián pochádza z Dunajskej Stredy a je absolventom ateliéru IN na Vysokej škole výtvarných umení, kde momentálne pôsobí ako doktorand na katedre Socha, objekt, inštalácia pod vedením Martina Piačeka. Vo svojej tvorbe sa vyjadruje prostredníctvom rôznych médií medzi nimi fotografiou, videom, tvorbou objektov, inštaláciou či performanciou. Dlhodobo sa venuje reflexii a kritike cirkvi, fungujúcej v podmienkach...