Organizátorom trnavskej PechaKucha Night je občianske združenie Publikum.sk.

oz.publikum.sk

Hostia

 • Date
 • 17 septembra, 2019

Marek Jarotta | PKN TT vol. 31

Marek Jarotta vyštudoval ateliér maľby a iných médií na VŠVU v Bratislave pod vedením doc. Mrg. art. Klaudie Kosziby, ArtD. Počas štúdia na VŠVU sa vo svojich maľbách venoval zobrazovaniu filmových scén a často aplikoval prvky kamerového snímania a strihu do svojich diel. Od roku 2013 sa Marek vo svojej maliarskej tvorbe zaoberá témou „nemiest” …

Read More
 • Date
 • 17 septembra, 2019

Magaréta Petržalová | PKN TT vol. 31

Margaréta Petržalová absolvovala odbor keramika na ŠÚV Jozefa Vydru v Bratislave a ďalej pokračovala na VŠVU v odbore maľba pod vedením prof. Ivana Csudaia, kde tento rok obhájila magisterský titul. Margaréta sa vo svojej tvorbe venuje figurálnej maľbe, mystike každodennosti a dualite svetov, kde sa riadi heslom: nie páčiť sa, ale ohromiť. Figúry často tematizuje …

Read More
 • Date
 • 17 septembra, 2019

Lucia Kotvanová | PKN TT vol. 31

Lucia pôsobí ako galerijná pedagogička a za svoje súčasné povolanie vďačí aj štúdiu na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity, kde navštevovala odbor Animácia výtvarného umenia. Po získaní titulu bakalár sa rozhodla kráčať ešte slobodnejšou cestou a svoje magisterské štúdium ukončila na Vysokej škole výtvarných umenií v Ateliéri IN. Na jeden rok sa stihla venovať aj pedagogickej …

Read More
 • Date
 • 17 septembra, 2019

Iveta Tomanová | PKN TT vol. 31

Pochádza z Trenčianskych Teplíc a momentálne žije a pôsobí v Bratislave. Možno ju zaradiť k staršej generácii súčasných slovenských autorov. Zároveň je Iveta Tomanová členkou Slovenskej výtvarnej únie – Združenia voľných výtvarných umelcov. Pani Tomanová pôvodne vyštudovala na Vysokej škole múzických umení, kde si za svoj odbor štúdia zvolila oddelenie scénického kostýmu. Vo svojej súčasnej …

Read More
 • Date
 • 17 septembra, 2019

Dušan Pacúch | PKN TT vol. 31

Dušan Pacúch patrí k staršej generácií súčasných slovenských výtvarníkov. Rovnako ako jeho manželka Iveta Tomanová i on je členom Slovenskej výtvarnej únie. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä tradičnej grafike, pri ktorej využíva techniky ako mezotinta, rytina, lept či suchá ihla. Jeho umelecké počiatky siahajú ešte do čias Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, kde …

Read More
 • Date
 • 17 septembra, 2019

Klaudia Korbelič | PKN TT vol. 31

Klaudia patrí k mladšej generácii súčasných slovenských sócharok, ktoré pôsobia súčasne ako na domácej slovenskej tak i českej umeleckej scéne. To je zaiste spôsobené aj tým, že svoje vysokoškolské časy strávila v susednom Brne na Vysoké účení technické (VUT), kde pod vedením prof. akad. soch. Michala Gabriela absolvovala ateliér Sochářství 1. Jej tvorba by sa …

Read More