Author Archive
Tereza Matkuliaková | PK na Orave

Tereza Matkuliaková | PK na Orave

Vyštudovaná scenáristka a dramaturgička pracujúca v slovenských televíziách a v neziskovom sektore ako videoproducentka a režisérka, si po návrate domov na Oravu uvedomila, ako veľmi ju ovplyvnil región, kde vyrastala. Najmä v priestore Múzea oravskej dediny, kde spolu s najbližšou rodinou strávila intenzívne ranné roky detstva. Návraty na zabudnuté obľúbené miesta ju priviedli do zapratanej...
Eva Matkuliaková | PK na Orave

Eva Matkuliaková | PK na Orave

Eva sa narodila na Orave, vyštudovala výtvarnú výchovu na Prešovskej univerzite a už odmalička ju lákala výtvarná tvorba. Pred 10 rokmi založila handmade značku Ty-Gallery a začalo sa experimentovanie, hľadanie a nachádzanie. Čerpá z rôznych kultúr a blízky jej je aj slovenský folklór. Každý výrobok je originál vytvorený z prírodných či recyklovaných materiálov, ekologický rozmer...
Veronika Marek Markovičová a Peter Marek | PK na Orave

Veronika Marek Markovičová a Peter Marek | PK na Orave

Veronika Marek Markovičová a Peter Marek už tretí rok spoločne pripravujú a moderujú Fotopondelky. Pravidelne sa konajú v Berlinke SNG v Bratislave a v GMAB v Trenčíne. Vznikli z potreby živej reflexie všadeprítomného média fotografie. Sú to tematicky zamerané stretnutia, počas ktorých fotografi diskusnou formou predstavujú svoju aktuálnu tvorbu. Publiku dávajú možnosť vidieť a počuť...
Filip Zajac | PK na Orave

Filip Zajac | PK na Orave

Filip Zajac začal so štúdiom umeleckých disciplín už na strednej, ktorý vychodil v Kremnici na Škole úžitkového výtvarníctva. Pokračoval do Košíc na Technickú univerzitu, odkiaľ si na semester odskočil na Bratislavskú VŠVU a na rok na Folkwang Universität v nemeckom Essene. Filip je všestranný dizajnér. Venuje sa produktovému dizajnu, user interface a used experience dizajnu, no aj dizajnu...
Žofia Mäsiarová | PK na Orave

Žofia Mäsiarová | PK na Orave

Žofia Mäsiarová je galerijnou pedagogičkou v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Jej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj a založená bola v roku 1965. Vznikla bez základného zbierkového fondu a bez priestorov, ale o to naliehavejšie z nevyhnutnej potreby zachraňovať pamiatky výtvarného umenia Oravy. Založenie galérie zabránilo úniku diel, najmä ľudového výtvarného umenia, ktoré boli a sú nenahraditeľným dokladom...
Martin Šalgo | PK na Orave

Martin Šalgo | PK na Orave

Martin stojí za značkou hračiek Lopki, ktoré vznikli, keď sa dočítal, ako na Slovenku postupne upadla výroba tzv. kyjatických hračiek. Ide o drevené hračky, tradične z bukového dreva, ktoré vznikali najmä v Starej Turej, v Kunešove a v Kyjaticiach, po ktorých sú tieto hračky aj pomenované. Vyznačovali sa špecifickou geometrickou (najmä kruhovou) výzdobou a prírodnými farbivami. Martin sa s drevom...