Author Archive
Ján Filípek | PKN TT vol. 28

Ján Filípek | PKN TT vol. 28

Ján Filípek takisto spadá pod kategóriu grafický dizajnér a ešte navyše aj tvorca písma. Študoval Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave a odbor Propagačná grafika, lež, to je už dávna história. Neskôr ho kreovala Bratislavská VŠVU a Katedra vizuálnej komunikácie. Asi úplne najhonosnejšie však znie jeho študijný pobyt na Akadémii v Holandskom Haagu a to nielen takej hocijakej, ale rovno...
Matej Vojtuš | PKN TT vol. 28

Matej Vojtuš | PKN TT vol. 28

Ďalší hosť, ktorého vám v krátkosti predstavíme sa zaradzuje do kategórie grafický dizajnér. Tí z vás, ktorí sú našimi vernými fanúšikmi zaiste viete, že Matejovu tvorbu bedlivo sledujeme a že sa u nás už prezentoval. A príde zas! Rýchlym prierezom jeho životopisu sa dozvedáme, že študuje na Pražskej UMPRUM v ateliéri tvorby písma a typografie...
RANDVATRI | PKN TT vol. 28

RANDVATRI | PKN TT vol. 28

RANDVATRI je manželská dvojica Gachovcov, ktorá sa stretla ešte počas štúdia na FA STU v Bratislave. Eva je dizajnérka a Marcel architekt. Po viacerých rokoch praxe, ktoré každý strávil vo svojej oblasti, spustili vlastné štúdio, ktoré malo spojiť ich príbuzné aktivity a pokračovať pod jednou strechou. Spojenie však ukázalo, že profil ich štúdia sa ešte bude vyvíjať....
Matej Fabian | PKN TT vol. 28

Matej Fabian | PKN TT vol. 28

Rodený Banskobystričan, Matej Fabian je ďalším hosťom, ktorý pôsobí v Bratislave. Vyštudovaný maliar, ktorý svoj magisterský titul obhájil v roku 2011 na VŠVU v Bratislave pod vedením nášho slávneho prof. I. Csudaia. Povedal si však, že mu nie je dosť a tak pokračoval na doktorandské štúdium, tentoraz vedené Doc. Bubánom, ktoré má už tiež nejaký ten piatok za...
Rudolf Letko | PKN TT vol. 28

Rudolf Letko | PKN TT vol. 28

Rudolf je kaligraf, grafický a najmä písmový dizajnér. K tvorbe písma sa dostal až postupom času, pretože pôvodne sa vydal študovať dizajn skla a to rovno na ŠÚV v Ledníckych Rovniach v ateliéri Ladislava Pagáča. Počas štúdia na UKF v Nitre pracoval pod vedením významného slovenského typografa Ľubomíra Longauera. Vo svojej práci sa zameriava na funkčnosť vizuálnych...
Viktor Fuček | PKN TT vol. 28

Viktor Fuček | PKN TT vol. 28

Viktor Fuček je všestranný vizuálny umelec, ktorý sa venuje naozaj všakovakým výtvarným odvetviam. Či už ide o maľbu, priestorové inštalácie či performance. Pôvodne sa prihlásil na odbor Architektúra a dizajn, ktorý študoval 2 roky na STU v Bratislave. Jeho štúdium sa však neskôr prehĺbilo do konceptuálneho poznania, keď sa rozhodol v štúdiu pokračovať na Pražskej Akadémii výtvarných umení, v ateliéri Konceptuálnych...