Marek Jarotta vyštudoval ateliér maľby a iných médií na VŠVU v Bratislave pod vedením doc. Mrg. art. Klaudie Kosziby, ArtD. Počas štúdia na VŠVU sa vo svojich maľbách venoval
zobrazovaniu filmových scén a často aplikoval prvky kamerového snímania a strihu do svojich diel. Od roku 2013 sa Marek vo svojej maliarskej tvorbe zaoberá témou „nemiest” (z ang. non-places).
Z počiatku „nemiesta” zobrazuje ako neosobný, anonymný, postapokalyptický a vyľudnený priestor, no neskôr prichádza s vizuálne i formálne odlišným uchopením tejto témy. Z jeho
vyľudnených, prázdnych a bezduchých „nemiest” sa odrazu stávajú hybridne preplnené environmenty, kde sa figúry strácajú v časopriestore.

Jeho maľby sú jedinečné a originálne najmä vďaka nezvyčajnému procesu akým vznikajú. Marek totiž vo svojich dielach prelína rôzne médiá, prekrýva cez seba viaceré vrstvy, ktoré následne
mechanicky zbrusuje a tento proces niekoľkokrát opakuje. Zvláštnu auru jeho malieb dotvára aj silná farebná redukcia, ktorá podčiarkuje jednotvárnosť a sterilitu týchto „nemiest.”

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.