Margaréta Petržalová absolvovala odbor keramika na ŠÚV Jozefa Vydru v Bratislave a ďalej pokračovala na VŠVU v odbore maľba pod vedením prof. Ivana Csudaia, kde tento rok obhájila
magisterský titul. Margaréta sa vo svojej tvorbe venuje figurálnej maľbe, mystike každodennosti a dualite svetov, kde sa riadi heslom: nie páčiť sa, ale ohromiť. Figúry často tematizuje do prostredia, ktoré je blízke pre ňu, ale aj pre jej rovesníkov. Je to totiž prostredie, ktoré nie je s určitosťou ani realitou ani virtuálnym svetom, je to niečo medzi. Jej obrazy sú jedinečné svojou výraznou fauvistickou farebnosťou a expresívnosťou. Jej figúrálne kompozície na nás pôsobia organicky a živočíšne, je to vďaka technike, ktorou sa vyslovene prevŕtava cez vrstvy vymývaním. Veľmi rada pracuje s bizardnými témami, ktoré nejako súvisia s pop kultúrou. Zobrazovanie je však nepekné, sem tam desivé, ako sama Margaréta povedala. Proces jej tvorby nezačína priamo aktom maľby, ale predchádza tomu pozorovanie okolitého sveta, zapisovanie si toho, čo je jej blízke a až potom sa to všetko dostáva na plátno.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.