Pochádza z Trenčianskych Teplíc a momentálne žije a pôsobí v Bratislave. Možno ju zaradiť k staršej generácii súčasných slovenských autorov. Zároveň je Iveta Tomanová členkou Slovenskej výtvarnej únie – Združenia voľných výtvarných umelcov. Pani Tomanová pôvodne vyštudovala na Vysokej škole múzických umení, kde si za svoj odbor štúdia zvolila oddelenie scénického kostýmu. Vo svojej súčasnej umeleckej práci sa venuje tvorbe malej figurálnej plastiky a motívmi jej prác je najmä kritika súčasnej spoločnosti, technológií a virtuálneho sveta. Jej zbierky sú zastúpené v galériách ako i u súkromných zberateľov po celom svete, medzi nimi v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, USA, Kanade, Thaiwane, Nový Zéland a inde. Jej tvorbu ste mohli nedávno obdivovať aj v Trnave na výstave 6. ročníka Bienále plastiky malého formátu 2019 v Synagóge – Centre súčasného umenia.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.