Marek je momentálne čerstvým absolventom katedry Vizuálnej komunikácie VŠVU, ateliéru Priestor, ďalej členom vizuálnej skupiny Patadesign o. z. a taktiež členom experimentálneho hudobného tria Diskotékové počatie. Počas svojho štúdia absolvoval aj ročný pobyt na poľskej odnoži našej VŠVU v Katoviciach, kde navštevoval ateliér typografie. V predošlom roku fungoval aj ako grafický dizajnér pre Galériu Médium v Bratislave a rok pred tým v 2017 zastával funkciu umeleckého riaditeľa v reklamnej agentúre Zaraguza v Prahe.

Ako sám tvrdí, má fascináciu pre rôzne hraničiace polohy, sledovanie denno-denne exponovaných miest spoločnosti, kde ešte z rôznych dôvodov grafický dizajn nemusel preniknúť. Marek najradšej skúma média a nástroje v súčasnej premenlivej tekutosti digitálu, aktualizácii a upcycklingu. Posledným, „diplomovým”, projektom je práve publikácia, ktorá tieto metódy zobrazuje „najokatejšie” – je ňou totiž receptár návodov pre pokročilú grafickú prácu v aplikácii Microsoft Word, vzniknutej vďaka záujmu o administratívny kolorit života výskumných ústavov či verejnej správy.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.