Gabriela Halás je momentálne študentkou VŠVU odboru maľba a iné médiá. Vo svojej tvorbe pracuje s rôznymi médiami od objektov, inštalácii, grafiky, no najviac preferovanou pre ňu ostáva maľba. Skúma pojmy ako viditeľnosť, fantáziu, ideál, gýč, absurditu, banalitu, a to všetko prepája do homogenného komplexu. Najdôležitejšou pre ňu však naďalej ostáva myšlienka, ktorú dielo nesie. Ako sama hovorí: „Mám rada diela, ktorých náležitým prostriedkom je koncept. Prázdna dekorácia ostáva vždy len dekoráciou, včera aj dnes.“

Vo voľnom čase tiež zastupuje študentskú platformu „Stojíme pri kultúre“, ktorá združuje ľudí, ktorým nie je ľahostajná aktuálna situácia v umení a kultúre, spolu s podporou mnohých inštitúcií, organizácií, kultúrnych subjektov a jedincov.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.