Anna je mladá produktová dizajnérka, ktorá má za sebou viacero projektov. Za ten najlepší
pokladá ilustrovanú knihu Etgara Kereta – The Seven Good Years, ktorá bola jej semestrálnym
zadaním. Anna je spoluzakladateľkou košického umeleckého paktu Citrón, ktorý sa snaží pomáhať
mladým ilustrátorom, grafickým dizajnérom a grafikom prezentovať svoju tvorbu.Vo svojej tvorbe sa
venuje najmä ilustráciám v digitálnej forme, ale pracuje aj s klasickou grafickou technikou linorytu. V
budúcnosti by rada vlastnila malé štúdio, v ktorom by sa snúbilo staré s novým. Od začiatku roka je
súčasťou DesignLabu v Košiciach, ktorý predstavuje sériu workshopov pre začínajúcich grafických
dizajnérov.

Viac o jej tvorbe nájdete na tejto stránke.