Andrej Dieneš je grafický dizajnér, ktorý pochádza z neďalekej Senice. Vo svojej tvorbe sa venuje návrhu typografie, letteringu, logotypom, ale i vizuálnej identite či kaligrafii. Andrej vyštudoval grafický dizajn na VŠVU v Bratislave a počas tohto štúdia absolvoval jeden zahraničný pobyt na pražskej UMPRUM, kde nabral mnohé cenné skúsenosti. Od ukončenia svojho štúdia, t. j. od 2011 samostatne funguje ako freelancer a založil vlastnú písmolejáreň. Od roku 2014 pedagogicky pôsobí na Strednej škole priemyselnej a umeleckej v Hodoníne a vyučuje odbor grafický dizajn.

V jeho portfóliu nájdeme niekoľko autorských písiem, ktoré postupne vytvoril, ako i logá slovenských firiem a značiek. Podieľal sa na návrhu nového loga pre Bratislavu i mestského loga pre domovskú Senicu. Jeho tvorba sa ocitla aj na niekoľkých umeleckých výstavách, spomeňme Typokabinet v Bratislave v 2011 či  Zóna < 35 v roku 2013 v Senici.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.