PURE JUNK je zoskupením mladých dizajnérov zo Žiliny, ktorí sa pod taktovkou Majky Demjanovičovej
riadia heslom: dizajn, funkčnosť, recyklácia. V ich portfóliu sa nachádza najmä nábytok, ktorý vyrábajú za pomoci spájania recyklovateľných materiálov. Vo veľkej mierke spolupracujú so zberňami odpadov a snažia sa tento dopad spracovať. Zo starých nepoužiteľných vecí vytvárajú nový a jedinečný dizajn.
PURE JUNK sa zúčastňuje aj niekoľkých podujatí, za všetky spomenieme aspoň účasť v súťaži
Študentská podnikateľská cena, European – Global Student Entrepreneur Awards v Berlíne,
účasť na Forbes 30 pod 30 – ocenenie Pitch of the day 2016.

Viac o ich tvorbe nájdete na tejto stránke.