Ďalší hosť, ktorého vám v krátkosti predstavíme sa zaradzuje do kategórie grafický dizajnér. Tí z vás, ktorí sú našimi vernými fanúšikmi zaiste viete, že Matejovu tvorbu bedlivo sledujeme a že sa u nás už prezentoval. A príde zas! Rýchlym prierezom jeho životopisu sa dozvedáme, že študuje na Pražskej UMPRUM v ateliéri tvorby písma a typografie pod vedením Tomáša Brousila a Radka Siduna. Pôsobil ako dizajnér vo vydavateľstve Host Brno. Venuje sa grafickému dizajnu a tvorbe písma pod hlavičkou Regular Lines. Jeho práce boli uverejnené v časopise Étapes, Typodarium, Font, It´s Nice That a Bienále Brno. Z jeho posledných úspechov možno spomenúť 2. miesto v Národnej cena za komunikačný dizajn. Aktuálne spolupracuje s množstvom kreatívcov a medzi jeho klientov patrí napríklad aj Slovenská národná galéria, Slovenské centrum dizajnu, Bratislavský knižný festival BRAK a i.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.