Pochádza z nášho druhého najväčšieho mesta, z ďalekých Košíc. Tam vyštudoval propagačné výtvarníctvo a neskôr jeho kroky viedli do ďalšieho krajského miesta, do Banskej Bystrice. Tam sa prihlásil na Akadémiu umení, kde pobudol dva roky a vyskúšal si ateliér Digitálnych médií. Jeho migrácia na západ pokračovala aj naďalej, až napokon, ako mnohí slovenskí vizuálni umelci, zakotvil na VŠVU. Katedra intermédií a multimédií a Ateliér IN sa stal jeho trojročným domovom. Pod vedením Ilony Németh ukončil bakalárske štúdium a svoje magisterské si potom odkrútil v Ateliéri Ø fotografii.

Michal v súčasnosti pôsobí ako doktorand na svojej alma mater na katedre fotografii a nových médií. Vo svojej tvorbe sa venuje portrétnej fotografii, fotografii a jej manipulácii. Zaujíma ho post-internetová doba a konštruovanie súčasnej fotografie. Šikovný chalan je tento Michal, o čom svedčí fakt že si v roku 2011 odniesol 1. cenu z festivalu študentských filmov Early Melons v Bratislave. Participoval na veľkom počte spoločných výstav, projektov a umeleckých festivalov nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.