Rodený Banskobystričan, Matej Fabian je ďalším hosťom, ktorý pôsobí v Bratislave. Vyštudovaný maliar, ktorý svoj magisterský titul obhájil v roku 2011 na VŠVU v Bratislave pod vedením nášho slávneho prof. I. Csudaia. Povedal si však, že mu nie je dosť a tak pokračoval na doktorandské štúdium, tentoraz vedené Doc. Bubánom, ktoré má už tiež nejaký ten piatok za sebou.

Matejova maliarska tvorba je špecifická tým, že sa nebojí kombinovať rôzne, často krát nezvyčajné technologické postupy. Necháva sa inšpirovať svetovým umením, ale asi najviac sa hlási k tvorbe českého umelca Josefa Váchala. Jeho práce sú zastúpené v zbierke Bratislavskej mestskej galérie a tiež v súkromných zbierkach v Dánsku, USA, Rusku atď.

Viac o jeho tvorbe nájdete na tejto stránke.