Intermediálny umelec, ktorý študoval na AVU či na VŠVU, inklinuje k post-konceptu, ktorý implikuje do práce s textom, slovom alebo sa koncept stáva súčasťou performance. Juraj Dudáš patrí k najmladšej výtvarnej generácii rozvíjajúcej neokonceptuálne stratégie. Venuje sa inštalácii, objektom, videoumeniu, digitálnej animácii, manipulovanej fotografii, v ktorých ironizuje vplyv médií a masovej kultúry. Bol finalistom súťaže Ceny Oskára Čepana 2002.