Módne návrhárstvo študovala už na strednej škole vo Svidníku a potom pokračovala voľnou výtvarnou tvorbou na Fakulte umení v Košiciach. Dnes si robí doktorát na VŠVU na katedre textilu. Vo svojej práci využíva vo veľkej miere ručnú výšivku, ale dáva jej súčasný ráz. Textilným maľbám a kresbám sa venuje od roku 2005. Tvorí aj mäkké textilné plastiky, ktorými sa zaradila medzi významné mená slovenského ženského sochárstva.

V roku 2012 vytvorila výtvarnú odevnú kolekciu, v ktorej sa premietla jej dovtedajšia tvorba. V nasledujúcom roku počas pobytu v Londýne vytvorila svoju prvú pohyblivú plastiku. Aktuálne na ňu nadväzuje tvorbou kostýmových plastík.

Viac o jej tvorbe nájdete aj na stránke:

http://www.vlastazakova.com/