Ak do Google vyhľadávača zadáte indície „STUPIDesign“, „gáleria FreeDom“ či „združenie Poster“ s 95,72 percentnou pravdepodobnosťou vám vyhodí meno slovenského grafického dizajnéra Roberta Parša. Učiteľ na PdF UK v Bratislave stíha popri pedagogickej a grafickej činnosti zároveň zalamovať časopis Designum či kurátorovať Trienále plagátu v Trnave.

http://stupidesign.eu/stupidesign/people/stupid-robert-parso/